Ensjø Legesenter

Egenandeler fra 06.07.20

Konsultasjoner (spesialist/ikke-spesialist i allmennmedisin): 212/160,-

De som har frikort, barn under 16 år og gravide som kommer til graviditetskontroller og for svangerskapsrelatert sykdom, er fritatt for egenandeler.

Tilleggstjenester(gjelder også de som har frikort, barn under 16 år og gravide):

Hvis du uteblir fra time må du betale kr. 212/160,- + faktureringsgebyr. Det gjelder også de som har frikort, barn under 16 år og gravide.

TILLEGGSYTELSER OG MATERIELL
(gjelder også de som har frikort, barn under 16 år og gravide)

Førekortattest 420,-
TT-kort, legeerklæring 260,-
Oslo kommunale pensjonskasse - 1.gangserklæring 970,-
Oslo kommunale pensjonskasse - revisjonsskjema 455,-
Helbredserklæring DNLF 415,-
Generell helseundersøkelse (evt. blodprøver i tillegg) 725,-
Rekomandert sending av papirjournal 500,-
Kortere attest med konsultasjon 135,-
Kortere attest uten konsultasjon 285,-
Lengre attest (over 15 min. arbeid, med eller uten konsultasjon) 555,-
Graviditetstest 194,-
Vaksinering - setting av vaksine (vaksinepris kommer i tillegg) 145,-
Influensavaksine (vaksinesetting kommer i tillegg) 95,-
Difteri/tetanus/polio/kikhostevaksine (vaksinesetting kommer i tillegg) 340,-
Havrix (Hepatitt A-vaksine) (vaksinesetting kommer i tillegg) 340,-
Havrix junior (Hepatitt A-vaksine) (vaksinesetting kommer i tillegg) 310,-
Tyfoidvaksine (vaksinesetting kommer i tillegg) 240,-
Reisevaksinasjonsveiledning pr. 15 min. 335,-
Spiral,inkl. GU-utstyr 600,-
Rektoskopi 95,-
Pipell (prøve fra livmorhulen) 95,-
EKG-utstyr 95,-
Glukosebelastning 134,-
Sutur små kutt, inkl. lokalbedøvelse og ekstra kompress 134,-
Sutur store kutt/føflekk, inkl. lokalbedøvelse og ekstra kompress 181,-
Lokalbedøvelse (alene) 34,-
Kompresser, enkle - liten 10,-
Kompresser, enkle - stor 15,-
Duodermplate og liknende 85,-
Coban 230,-
Elastisk bind 75,-
Celeston Chronodose 1ml + Xylocain 100,-
Lederspan 1ml + Xylocain 180,-
Suturtakning 95,-
Sårskift - lite 95,-
Sårskift - stort 181,-
Injeksjonsutstyr (der det ikke er egen takst) 25,-
Urinprøveglass 10,-
Kateter + kateriseringsutstyr 181,-

Ensjø Legesenter, Ensjøveien 22B, 0661 Oslo
Tlf:23 035010 Fax:23 035011