Ensjø Legesenter

Egenandeler fra 01.07.18

Konsultasjoner (spesialist/ikke-spesialist i allmennmedisin): 204/155,-

De som har frikort, barn under 16 år og gravide som kommer til graviditetskontroller og for svangerskapsrelatert sykdom, er fritatt for egenandeler.

Tilleggstjenester(gjelder også de som har frikort, barn under 16 år og gravide):

Faktureringsgebyr: Gebyr ved ikke kontant betaling eller betaling med kort (dvs. betaling med giro): 58,-

Hvis du uteblir fra time må du betale kr. 204/155,- + faktureringsgebyr. Det gjelder også de som har frikort, barn under 16 år og gravide.

TILLEGGSYTELSER OG MATERIELL
(gjelder også de som har frikort, barn under 16 år og gravide)

Førekortattest 410,-
TT-kort, legeerklæring 255,-
Oslo kommunale pensjonskasse - 1.gangserklæring 945,-
Oslo kommunale pensjonskasse - revisjonsskjema 445,-
Helbredserklæring DNLF 400,-
Generell helseundersøkelse (evt. blodprøver i tillegg) 705,-
Rekomandert sending av papirjournal 500,-
Kortere attest med konsultasjon 130,-
Kortere attest uten konsultasjon 280,-
Lengre attest (over 15 min. arbeid, med eller uten konsultasjon) 540,-
Graviditetstest 189,-
Vaksinering - setting av vaksine (vaksinepris kommer i tillegg) 140,-
Influensavaksine (vaksinesetting kommer i tillegg) 60,-
Difteri/tetanus/polio/kikhostevaksine (vaksinesetting kommer i tillegg) 340,-
Havrix (Hepatitt A-vaksine) (vaksinesetting kommer i tillegg) 340,-
Havrix junior (Hepatitt A-vaksine) (vaksinesetting kommer i tillegg) 310,-
Tyfoidvaksine (vaksinesetting kommer i tillegg) 240,-
Reisevaksinasjonsveiledning pr. 15 min. 330,-
Spiral,inkl. GU-utstyr 530,-
Rektoskopi 93,-
Pipell (prøve fra livmorhulen) 93,-
EKG-utstyr 93,-
Glukosebelastning 131,-
Sutur små kutt, inkl. lokalbedøvelse og ekstra kompress 131,-
Sutur store kutt/føflekk, inkl. lokalbedøvelse og ekstra kompress 177,-
Lokalbedøvelse (alene) 30,-
Kompresser, enkle - liten 10,-
Kompresser, enkle - stor 15,-
Duodermplate og liknende 80,-
Coban 230,-
Elastisk bind 70,-
Celeston Chronodose 1ml + Xylocain 100,-
Lederspan 1ml + Xylocain 180,-
Suturtakning 93,-
Sårskift - lite 93,-
Sårskift - stort 177,-
Injeksjonsutstyr (der det ikke er egen takst) 25,-
Urinprøveglass 10,-
Kateter + kateriseringsutstyr 177,-

Ensjø Legesenter, Ensjøveien 22B, 0661 Oslo
Tlf:23 035010 Fax:23 035011